OSIRIS

OSIRIS

Grip op de studie voor de student

OSIRIS

SaaS

Ontzorgd worden, ook voor koppelingen

OSIRIS

Consultancy

Met onze expertise helpen we u graag verder

OSIRIS

Nieuws

Blijf op de hoogte

Het student informatiesysteem waar de student centraal staat!


OSIRIS is hét Student Informatie Systeem (SIS) voor het Hoger Onderwijs en vanaf begin 2021 ook het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo). In 2001 kwam OSIRIS als standaardpakket op de markt en inmiddels werken 49 HO-instellingen en ruim 435.000 studenten dagelijks met OSIRIS. Bij de ontwikkeling van OSIRIS staat de student centraal: Wat is de informatiebehoefte van de student en hoe kunnen we de student helpen succesvol te zijn in zijn/haar studie? Over deze ontwikkelingen overlegt CACI intensief met haar gebruikers.

OSIRIS Piramide

OSIRIS SaaS - Software as a Service


Meer en meer worden ICT voorzieningen door (onderwijs)instellingen uitbesteed aan gespecialiseerde ICT-bedrijven. Men wil ‘ontzorgd’ worden en zich richten op de kerntaken ‘onderwijs en onderzoek’. Er wordt geen softwareproduct gekocht, maar er wordt een abonnement genomen op een dienst. Geen eigen e-mail server meer, maar e-mail als dienst afgenomen bij Microsoft of Google. Ook OSIRIS is in deze ontwikkeling meegegaan. Nieuwe klanten kiezen, zonder uitzondering, voor OSIRIS SaaS. CACI draagt zorg voor de beschikbaarheid van de dienst, van de functionaliteit. Ook bestaande klanten stappen over van OSIRIS ‘on premise’ naar OSIRIS SaaS. Met OSIRIS Link gaat CACI een stap verder in het ontzorgen. OSIRIS Link verzorgt de integratie van OSIRIS in uw applicatielandschap en met uw mobiele toepassingen.

Analytics voor iedereen


Iedere onderwijsinstelling heeft managementinformatie nodig om te sturen. Met flexibele rapportages en kengetallen (KPI’s) moeten analyses gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld op het gebied van inschrijvingen, voortgang en in-, door-, en uitstroom van studenten. Wat zijn struikelvakken? Hoe ontwikkelt zich dit over de jaren? De OSIRIS database is een belangrijke bron voor het genereren van deze managementinformatie. Met OSIRIS Analytics kunt u zich richten op het analyseren en managen van het onderwijs. Wij doen de rest.

Analytics
Professional Services

Met onze expertise helpen we u graag verder


Met onze Professional Services biedt CACI ondersteuning bij een optimaal gebruik van OSIRIS en helpen we u belangrijke veranderingen door te voeren. Bijvoorbeeld het implementeren van aangepaste of nieuwe onderwijsprocessen, al dan niet in combinatie met een nieuwe OSIRIS module. Door de inzet van een consultant van CACI profiteert u maximaal van de kennis & ervaring van de makers van OSIRIS. U hoeft niet iedere keer het wiel zelf uit te vinden, wij helpen u graag aan de hand van "Best practices" veranderingen door te voeren.

CACI bv

De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!