Samen scrummen bij de EUR

Webshop ontwikkeling met en voor de Erasmus Universiteit Rotterdam middels Agile werkwijze

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wil graag de huidige webshop vervangen en heeft daarvoor de hulp van CACI ingeschakeld. 

Samen met EUR is gekozen om dit uit te voeren via het Agile frame-work met behulp van de scrum-methode. Deze methode komt erop neer dat CACI in plaats van 2 keer per jaar exact datgene oplevert wat is begroot en ontworpen in een ontwerpdocument, CACI meer opleveringen doet van OSIRIS door middel van nauwe samenwerking met de klant, en zodanig, dat deze opleveringen beter aansluiten op (de eventueel veranderde) wensen van die klant.

Eén van de betrokken medewerkers van CACI is Mariska Blok. Zij is als scrum master betrokken bij dit project. Hieronder vertelt Mariska over haar ervaringen met deze scrum werkwijze bij EUR:

Functionaliteit in sprints van 2 weken

Het gehele project hebben we opgedeeld in 3 fases van elk een aantal sprints. Het doel is om in elk van deze sprints een stuk functionaliteit op te leveren, dat klaar is voor gebruik bij EUR. Dit heeft als groot voordeel dat EUR direct aan de slag kon met de opgeleverde functionaliteit.

Voor ons scrum team betekende dit dat wij het werk op moesten knippen in behapbare stukken werk die in een sprint passen: de user stories. Een user story is een stukje werk dat we opleveren, welke waarde toevoegt aan OSIRIS, waar de gebruikers direct mee aan de slag konden.

Een concreet voorbeeld van een user story bij EUR is dat een student kan zoeken naar cursussen op een bepaald thema in de nieuwe webshop. De betreffende user story was dat het voor de backoffice medewerker in OSIRIS mogelijk moest zijn om cursussen aan een thema te hangen, zodat die cursussen via dat thema in de webshop door de student teruggevonden kunnen worden.

Op deze manier hebben we de eerste fase van de webshop, welke het ontwikkelen van een thematische zoekfunctie binnen de interne en externe onderwijscatalogus behelsde (de webshop is geïntegreerd in de onderwijscatalogus), opgedeeld in verschillende user stories.

Dynamische scrum sessies met EUR

Ons scrum team heeft al deze user stories bij aanvang van het project samen met alle belanghebbenden van EUR opgehaald. Bepaalde opgehaalde user stories kwamen niet voor in de offerte die met EUR vooraf was opgesteld. Om te bepalen welke user stories we uiteindelijk moesten ontwikkelen, is in nauwe samenwerking met EUR bepaald (Backlog Refinement). We bepaalden tijdens deze Backlog Refinement met EUR welke stories “Must Have” user stories zijn, en welke minder relevant, of niet relevant waren. We zijn in de eerste sprint natuurlijk gestart met deze “Must Have” user stories.

Voor de aanvang van iedere sprint hebben we met EUR tijdens Sprint Planning sessies gekeken wat de acceptatiecriteria zijn volgens EUR die horen bij de user stories die in de volgende sprint zitten. Samen met de Definition of Done (dit zijn de acceptatie criteria die CACI hanteert voor op te leveren OSIRIS software), bepaalt dit voor CACI waar de ontwikkelde software aan moest voldoen en hoe we die moesten bouwen.

Nadat we de sprints hadden afgerond, heeft het ontwikkelteam samen met EUR een zogenaamde Sprint Review gehouden. Hierin werd door het team de gebouwde functionaliteit gepresenteerd en kon EUR kijken of de ontwikkelde software voldeed aan de acceptatiecriteria zoals die in de Sprint Planning waren gedefinieerd. Soms kwamen hier kleine bevindingen uit, die we als ontwikkel team direct in de volgende sprint konden oppakken. Na de Sprint Review werd de mogelijkheid geboden aan EUR de functionaliteit te accepteren.

Prioritering van het werk in overleg met EUR

We merkten dat het grote voordeel van het werken in korte sprints en in nauwe samenwerking met de klant is dat de klant grote invloed heeft welke user stories op en bovenaan de Backlog (dit is de lijst met alle user stories, gesorteerd naar prioriteit) staan. Door EUR werd dit ook zeer positief ervaren. Door deze dynamische interactie kon EUR immers bijsturen: men kon aangeven wat echt heel erg belangrijk was om mee te nemen en wat uiteindelijk minder relevant was.

Na vier sprints van elke 2 weken, was de onderwijscatalogus voor de webshop klaar en hebben we een resultaat behaald dat volgens de klassieke methode niet gerealiseerd had kunnen worden: vanwege de intensieve samenwerking en de mogelijkheid om snel te schakelen, hebben we precies dat ontwikkeld wat EUR wenste. Uiteindelijk hebben we, samen met EUR, besloten om bepaalde functionaliteit juist niet te ontwikkelen op grond van inzichten die tijdens het proces naar boven zijn gekomen: sommige “oude” user stories bleken bijvoorbeeld helemaal niet meer relevant, en andere, “nieuwe” user stories zijn daarvoor in de plaats gekomen.

Evaluatie van het scrum project met EUR

Na elke sprint kent de scrum methode een evaluatiemoment: de Retrospective. Deze retrospective hebben we ook samen met EUR gehouden. Tijdens deze Retrospective kon iedere deelnemer van het project aangeven welke punten als prettig werden ervaren (Liked), wat is geleerd (Learned), en wat miste (Lacked). 

Het grote voordeel is dat iedereen tijdens dit evaluatie moment de gelegenheid krijgt zijn ervaringen te delen en als er bepaalde obstakels blijken zijn die het proces in de weg zitten (Lacked), kunnen we kijken hoe we deze op kunnen lossen voor volgende sprints.

Bij EUR verliep deze Retrospective erg positief: zo kwam uit de retrospective duidelijk naar voren dat men zeer enthousiast was over de tweewekelijkse Sprint Review. Men ervaarde het als zeer positief dat de gelegenheid werd geboden te reageren op de opgeleverde software en men hier op kon bijsturen. Niet onbelangrijk is dat de sfeer ook zeer positief werd ervaren tijdens de gezamenlijke scrum sessies: iedere deelnemer voelde zich door de goede sfeer vertrouwd om zijn eigen inbreng te kunnen geven.

Ook binnen het ontwikkelteam van CACI zijn we enthousiast. Deze manier van ontwikkelen maakt het werk afwisselender en de regelmatige feedback van de klant zorgt ervoor dat een project meer leeft binnen het team.

Kortom; iedereen die betrokken is bij het project, is zeer te spreken over deze Agile-aanpak via de scrum-methode en de opgeleverde software. 

CACI bv

De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!