Scrum experience

Een feestje met Sprints en SCRUM

Na een succesvolle pilot met de webshop van de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft CACI op 10 mei de nieuwe werkwijze gepresenteerd aan een aantal opdrachtgevers. Tijdens een workshop in Utrecht konden de deelnemers zelf ervaren hoe het is om te werken volgens de Scrummethodiek. Het resultaat was een enerverend feestje, compleet met ballonnen en hoedjes van papier. Voor CACI was het de eerste stap om alle klanten mee te nemen in deze nieuwe manier van werken.

Met de introductie van de Scrummethodiek neemt CACI afscheid van de watervalmethode bij de ontwikkeling van nieuwe software en applicaties. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat Scrum meer snelheid en flexibiliteit biedt waardoor nieuwe producten en releases sneller worden opgeleverd, en dat de nieuwe methode meer mogelijkheden biedt om de opdrachtgever actief bij de ontwikkeling te betrekken. Maar wat is Scrum nou precies en wat heeft het te maken met Agile? Trainer en coach Sandra Warmolts, die sinds september 2018 de Scrummethode bij CACI implementeert en begeleidt, stelde de vraag aan de aanwezigen en gaf gemakshalve ook het antwoord.

Wat is Agile?

Agile is op zichzelf geen methode, maar een verzamelnaam voor methodes die worden gebruikt voor de ontwikkeling van producten en software. Daarbij onderscheidt Agile zich met vier waarden:

  • Mensen en hun interactie gaan boven processen en tools.
  • Werkende software gaat boven allesomvattende documentatie.
  • Samenwerking met de klant gaat boven contractonderhandelingen.
  • Inspelen op veranderingen gaat boven het volgen van een plan.

Aan deze vier waarden zijn weer 12 principes verbonden, die de uitgangspunten vormen voor Agile werken: het Agile Manifest. Tijdens de workshop werden de deelnemers in groepjes gevraagd om te reageren op deze principes, en aan te geven wat ze voor hen betekenen. Voor bijna iedereen was de inhoud nieuw; slechts één deelnemer had al eens met Scrum gewerkt.

De 12 principes van Agile werken

Nadat de principes in de verschillende groepjes waren doorgenomen, werden ze stuk voor stuk plenair gepresenteerd en kon iedereen reageren met vragen of opmerkingen. Enkele voorbeelden:

Het eerste principe luidt: ‘Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.’ Aanwezigen vroegen zich af of klantgericht op deze manier niet klantgezwicht wordt. En is de klant wel klaar voor deze manier van leveren? En wat is waardevol? Daar kan toch iedereen anders over denken, dus moet je dat verder definiëren.

Het derde principe: ‘Lever regelmatig werkende software op. Liefst elke paar weken, hooguit iedere paar maanden’. Ook deze leverde veel vragen op uit de groep: Hoe kan je een deel van een functionaliteit opleveren als je het geheel nodig hebt om het te laten werken? Elke keer stukjes opleveren… vraagt dat niet veel inspanning? 

Ook het vierde principe ‘Mensen uit de business en ontwikkelaars werken dagelijks samen’ riep reacties op. De vragen liepen uiteen van wie zijn dat dan, de business? tot hoe krijg je dat georganiseerd?

En zo werden alle 12 principes besproken. Wat opviel is dat de meeste vragen te maken hadden met de manier waarop je de nieuwe manier van werken georganiseerd krijgt. Hoe zorg je voor de juiste mensen in het team, hoe zorg je ervoor dat dit niet elke keer dezelfde mensen zijn, hoe krijg je de oplevermomenten in de agenda, hoe leg je besluiten vast en veranker je de voortgang, wie borgt de kwaliteit en wanneer ben je klaar? Het antwoord op de laatste vraag luidde dat je met OSIRIS nooit klaar bent.

Scrums en Sprints

Intussen was er al ruim een uur van de workshop voorbij en werd het tijd om van Agile de stap te maken naar Scrums en sprints. Sandra begon te vertellen dat het soms lijkt alsof het allemaal heel nieuw en hip is om met Scrum en Sprints te werken, maar dat de methodiek al sinds 1995 bestaat. Alles over Scrum staat beschreven in The Scrum Guide, een document van 17 A4-tjes. Het is een raamwerk voor het ontwikkelen, opleveren en onderhouden van producten (dus ook OSIRIS). Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte iteraties werkende software opleveren. 

Voor het product OSIRIS hebben we één product owner, 5 development teams (die we bij CACI Feature Teams noemen) en 5 scrum masters. Aan de hand van een product backlog, waar alle features gerangschikt op waarde staan, gaan de teams aan de slag. Tijdens een Sprint, die 1 tot 4 weken duurt (bij CACI 2 weken), kan het developement team één of meer features van de backlog oppakken. Dat wordt besproken tijdens de Sprintplanning. Zodra de Sprint is gestart, begint het development team elke dag met een daily scrum meeting om samen te bespreken wat er die dag moet gebeuren en wie daarin wat gaat doen. Aan het eind van een Sprint wordt in de Sprint review vastgesteld welke producten klaar zijn om opgeleverd te worden aan onze klanten. Daarna wordt het samenwerkingsproces tijdens de Sprint geëvalueerd in de Sprint retrospective. 

Wie bepaalt de volgorde?

Na de uitleg van Sandra kwamen er vragen uit de klantgroep. Zo wilde iemand weten wie de volgorde van de product backlog bepaalt. Bij Scrum is dat de Product Owner. Uit de groep komt vervolgens de opmerking dat dat kan leiden tot lastige keuzes, omdat CACI voor verschillende klanten met verschillende belangen werkt. Oftewel: Zet je het project van klant A bovenaan of het project van klant B? Nu bestaat een development team uit 3 tot 9 mensen en heeft CACI meer dan één development team ter beschikking. Er zijn dus meerdere teams gelijktijdig aan het werk in deze sprint. Een andere vraag ging over de rol van de Scrum master. Sandra legde uit dat de Scrum master de product owner ondersteunt, het development team coacht en zowel CACI maar zeker ook onze klanten ondersteunt in de samenwerking.

Aan de slag met het feestje

Het was inmiddels 15.00 uur en het belangrijkste doel van de workshop was om zelf te ervaren hoe het is om met Scrum te werken. Dus werden de aanwezigen verdeeld in drie groepen van vier, die elk als development team aan het werk gingen in Sprints. Een Sprint duurde deze middag 3 minuten en de vraag was welke features van de backlog je in 3 minuten kon doen. Om dat in te kunnen schatten, werd eerst gevraagd welke feature de minste tijd zou kosten, zodat deze het laagste aantal punten zou krijgen. Op de backlog stonden allemaal onderdelen van een verjaardagsfeestje voor een kind dat 5 jaar zou worden. Zo moesten er ballonnen worden opgeblazen en opgehangen, kaartspellen worden gesorteerd en hoedjes van papier worden gemaakt. Door features ten opzichte van elkaar qua tijdsduur in te schatten in relatieve punten, bleek het later gemakkelijker om te weten welke features je tijdens één Sprint zou kunnen opleveren.  Dat wordt het ‘increment’ genoemd: de som van alle features na een Sprint. Voor een Sprint begon, kon het development team de product owner en de stakeholders bevragen over de verschillende features op de backlog.

Reacties op Scrum

Nadat de drie groepen in twee Sprints aan het werk waren geweest en er tal van features succesvol waren opgeleverd, was er nog tijd voor een evaluatie van de game. Een korte bloemlezing uit de reacties:

  • Je hebt de neiging om details te verzanden, terwijl je al doende moet leren hoe je samenwerkt en hoeveel tijd dingen kosten.
  • Je vergeet al heel snel door te vragen aan de opdrachtgever en gaat met allerlei aannames aan het werk, waardoor het ‘increment’ niet voldoet aan de eisen (acceptatiecriteria).
  • Het lijkt heel veel tijd te kosten! Als antwoord werd door Sandra verteld dat het proces aanvankelijk meer tijd kost, maar dat de winst al snel zit in minder testtijd en een beter resultaat.
  • De werkwijze is heel modern en snel, terwijl onze organisatie heel conservatief en traag is. Gaat dat wel passen?

Susanne Zuurendonk, die namens CACI de middag had georganiseerd, heeft verschillende vragen en opmerkingen genoteerd om binnen de organisatie te bespreken. Ze komt daar later nog op terug. Rond vijf uur kon dan toch echt de borrel beginnen en werd nog gezellig nagepraat over de enerverende middag.

 

CACI bv

De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!